Om teateret

 

Risør Ungdomsteater

En frittstående teatergruppe Øst i Agder for ungdom i alderen 13 - 20 år

Hva skjer?

Audition for sesongen 2018 - 2019 Into the Woods

 

23. august kl. 18.00

 

På Scenehuset v/ Risørhuset

 

Mer info kommer snart.

 

 

 

Musikal Into the Woods

 

Forestilling på Risørhuset:

 

mars 2019

 

 

 

Våre samarbeidspartnere

 

Å drive et teater krever flere samarbeidspartnere både i forhold til praktiske og økonomiske forhold.

 

Teateret har scenen på Risørhuset som fast øvingsarena, noe som krever kontunuerlig godt samarbeid med de ansatte på Risørhuset.

 

I flere år har vi også hatt et samarbeid med kulturskolen Øst i Agder i forhold til etablering av et eget orkester i forbindelse med oppsetningene.

 

Risør kommune har vært en støttespiller for teateret helt siden oppstart. Uten kommunens faste økonomiske bidrag hadde det nok vært vanskelig å drive teateret med den kvaliteten vi ønsker.

 

Statens Frifond støtter årlig ungdomsteaterets forestillinger.

 

Sparebank Sør har vært en av de større økonomiske støttespillerne til teateret helt siden oppstarten. men også andre lokale bedrifter og foretak har årlig støtte teateret.

 

Elever fra Medialinja på Risør videregående skole har som regel bistått teateret med markesføring (video trailer), og med opptak av forestillingene.

 

Samarbeidspartnerene når det gjelder sang, dans, orkester, kostymer, sminke/hår, kulisser, rekvisitter, mat, lys/lyd, + + er vi hvert år helt avhengige av for å få dette til - NOE SOM FUNKER VELDIG BRA HER I RISØR!

Derfor kan vi fortsette med ungdomsteater.

 

 

 

 

 

 

Om teateret og hvordan vi jobber

Risør ungdomsteater er Sørlandets største ungdomsteater.

 

Teater og drama

Teater og dramaleker dominerer øvelsene på høstssemesteret. Dette gjør vi både for å skape trygghet i gruppen og for å utvikle teaterferdigheter hos den enkelte.

 

Sang

Sang har alltid vært en del av våre teateroppsetninger. Vi engasjerer hvert år en sangpedagog som både tar seg av innøving av sanger og noe generell sanginstruksjon og øvelser.

Dans

På ligt med sang har også dans hatt sin plass i våre forestillinger. Bevegelse til musikk, som det også kalles, gjør forestillingene mer spennende og helhetlige og sørger for gode avbrekk i dialoger og scener. Vi engasjerer hvert år personer som har kopetanse på koreografi og dans som tar seg av danseinstruksjon og øvelser.

 

Orkester

Når vi har både sang og dans er det selvsagt at vi også har et eget orkester som består av ca. 8 - 10 medlemmer,. Orkesteret øver mye for seg selv og består også av ungdommer. Når forestillingsperioden nærmer seg har vi fellesøvelser med orkesteret. Orkesteret er resultat av et godt samarbeid med Kulturskolen Øst i Agder der vi har en av lærerne som fast orkesterleder.

 

Kostymer

Kostymer er en viktig del av en forestilling. Teateret har vært heldig og hvert år hatt med seg personer med høy kompetanse på kostymer. Dette har vært med å løfte forestillingene mot et mer proffesjonelt visuelt kunstnerisk uttrykk.

 

Kulisser

Kullisser blir i stor grad bygget av engasjerte foreldre + andre som har tilbudt sin hjelp, og er også en viktig del av en teateroppsetning..

 

Sminke/hår

Noen uker før premiere invaderes garderoben av flere voksenpersoner som har kompetanse på sminke og hårstyling. Dette viser seg også viktig i en teateroppsetning. Skal skuespilleren se gammel eller ung ut? rik eller fattig? o.s.v. Mye av disse uttrykkene kan ordnes med riktig sminke og hårstyling.

 

Lyd/lys

Tekniske forhold som lys og lyd er også avgjørende for å lykkes med teaterforestillinger. Lyset skaper forskjellige stemninger i de ulike scenene. Lyden er avgjørende for at publikum skal få med seg hva som skjer på scenen. Teateret engasjerer hvert år kompetente medarbeidere som får ansvaret for lys og lyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forestillinger

Teateret har som regel 6 forestillinger tidlig vår hvert år. I snitt kommer flere en tusen publikummere for å se forestillingene. Rett før, og under forestillingene er det opp mot 25 teatermedhjelpere i sving for å få forestillingene på skinner. Disse er en blanding av proffesjonelle, foreldre og andre interesserte.

Hvert år utarbeides et innholdsrikt forestillingsprogram som selges under forestillingene.

 

Styret

Ungdomsteateret er en frittstående teatergruppe og har et eget styre som er valgt av årsmøtet.

 

Styret for 2015 - 2016:

Else M. Skjellum - Styreleder

Kjetil Aanonsen - kasserer

Lars Grønvold

Inger Johanne Aanonsen (ungdomsrepr.)

Eline M. Nilsen (ungdomsrepr.)

 

Vara:

Nora Madeleine Aanonsen (er også Kapellmester)

Magnhild Konnestad (ungdomsrepr.)

Emilie Granum ( ungdomsrepr.)

 

Valgkomite:

Sverre Aukland

Johanna B. Lindstøl

Maria Ausland

 

27. januar var det ekstraordinært årsmøte i Risør ungdomsteater der nytt styre med vara og valkomite ble valgt.

På bilde ser vi noen av dem: fv. Eline Marie Nilsen (styremedlem), Else M. Skjellum (styreleder), Nora Madeleine Aanonsen (kapellmester/vara), Lars Grønvold (styremedlem), Inger Johanne Aanonsen (styremedlem), Kjetil Aanonsen (styremedlem/kasserer).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semesteravgift

Ungdommene som er med i teateret må betale en semesteravgift på kr. 1000 pr. halvår. Oppleves dette for kostbart for noen - ta kontakt med styreleder for å finne en god løsning.